• A: Labas. Kaip sekasi?
  B: Šiaip sau...
  A: Kas nutiko?
  B: Mane išvarė iš egzamino.
  A: Kodėl?
  B: Nusirašinėjau. Kitą savaitę reikės perlaikyti egzaminą.
  A: Šį kartą pasimokyk!
  B: Taip, daugiau nenusirašinėsiu.