A: Šiandien mačiau, kaip kurčias vaikas ėjo per gatvę degant žaliam šviesoforo signalui ir jį

     partrenkė automobilis.

B: Ar jis liko gyvas?

A: Taip, bet stipriai sužeistas.

B: Ar kas nors pranešė policijai?

A: Taip, atvažiavo policija ir greitoji pagalba.

B: Vairuotojas kaltas, nes degė žalia šviesa pėstiesiems.

A: Taip, mačiau jis išlipo iš automobilio girtas, jį suėmė.